Aerosoltoestel

Aerosol is een mengsel van stofdeeltjes met vloeistofdruppels in een gas. Wanneer we het hebben over een aerosoltoestel wordt hier een elektrisch toestel met compressor en mondmasker bedoeld. Het toestel vernevelt of verstuift een dosis medicatie via de mond en neus om zo een aandoening aan de luchtwegen te behandelen. 

Aangepast aerosoltoestel voor diverse aerosoltechnieken

Een aerosoltoestel wordt vaak gebruikt door wie een chronische aandoening aan de luchtwegen heeft. Met aerosoltherapie worden kleine deeltjes medicatie direct in de luchtwegen aangebracht op de plaats waar nodig. Bij het gebruik van de verschillende aerosol mogelijkheden, wordt steeds gestreefd naar een zo egaal mogelijke verspreiding van de medicatie die zoveel mogelijk de longen bereikt. Deze dient zowel perifeer als distaal in de longen te komen, en er wordt gezorgd voor zo weinig mogelijk depositie in de orofaryngale zone. Er bestaan verschillende aerosoltechnieken.

Zo kan er gebruik gemaakt worden van een compressor. De pneumatische mechanische toestellen werken op perslucht. Hierbij worden kleine deeltjes medicatie door gecomprimeerde lucht gestuurd. Daarnaast kan er ook gebruik gemaakt worden van een ultrasoon aerosoltoestel dat werkt met een kristal dat trillingen opwekt en zo de deeltjes gebroken worden door ultrasone trillingen, en waarbij nevel ontstaat. Door perslucht of ultrasone wordt een nevel of aerosol geproduceerd om zo de medicatie goed toe te kunnen dienen en de luchtwegen te bevochtigen. Verder kan er ook gekozen worden voor Mesh technologie, waarbij een titanium triller de medicatie teen een stalen mesh met microgaatjes doet breken.

Bij sommige toestellen kan de aerosoldosis met drijfgas zijn aangedreven. Deze puffers zorgen er voor dat een meerdere dosissen zeer nauwkeurig kunnen toegediend worden. Er is echter wel een goede hand-adem coördinatie voor goed gebruik. Voor wie toch een puffer wenst te gebruiken maar moeite heeft met de hand- ademcoördinatie, kan een autohaler gebruiken. Hierbij dient men enkel een klepje omhoog te zetten alvorens in te ademen. Ook het gebruik van voorzetkamers kan deze patiënten helpen, maar de medicatie bereikt de longen wel minder direct. Droogpoederinhalatoren kunnen dan weer alleen gebruikt worden wanneer de patiënt voldoende krachtig kan inademen.

Opmerkingen bij gebruik van een aerosoltoestel

Bij het gebruik van aerosol toestellen met masker wordt best rekening gehouden deze niet te gebruiken in een opvang en dergelijke, omdat de toestellen snel besmet kunnen geraken. Daarnaast moet men er ook wel rekening mee houden dat deze toestellen behoorlijk groot zijn van omvang, en daardoor niet altijd eenvoudig mee te nemen.

De eenvoud van een aerosoltoestel

Vooral de eenvoud in gebruik maakt het aerosoltoestel met aerosolmasker populair, voornamelijk bij wie niet in de mogelijkheid is om een ander toestel als een puffer met mondstuk te gebruiken, zoals kleine kinderen, bejaarden, of mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Met het masker over mond en neus wordt de medicatie eenvoudigweg ingeademd. Bij het gebruik van een aerosoltoestel met aerosolmasker komt echter steeds een mindere hoeveelheid medicatie in de longen terecht dan wanneer men een puffer gebruikt. Daarom worden aerosoltoestellen voornamelijk aangeraden voor mucopatiënten. Bomedys kan zowel de aerosoltoestellen als aerosolmaskers leveren aan de apotheek van het kwalitatieve merk Flaem.

De werking van een aerosoltoestel

Met een aerosol puffer zit de medicatie in een oplossing in het toestel. Voor gebruik ademt de patiënt eerst helemaal uit, neemt hij het mondstuk in de mond, en maakt hij vervolgens een dosis van de medicatie vrij terwijl hij tegelijk inademt, hij houdt de adem daarna tot 10 seconden vast, en ademt daarna pas uit. Bij het gebruik van een mondstuk dienen de mond en de lippen het mondstuk volledig te omsluiten. Door het inhaleren van de medicatie wordt deze fijn verdeeld ingeademd en komt zo direct mogelijk terecht daar waar nodig.

Met een aerosoltoestel met aerosolmasker wordt nevel door een vloeistofreservoir geleid waar het medicijn wordt toegevoegd. De patiënt ademt deze nevel vervolgens eenvoudig in met het masker dat de neus en mond omsluit. Bij het gebruik van de diverse aerosoltoestellen is het steeds belangrijk dat de patiënt nadien de mond spoelt met water en uitspuwt, zeker bij de aanwezigheid van cortisone, ter voorkoming van schimmelinfecties en heesheid.

Het is steeds de bedoeling dat de medicatie zoveel mogelijk de longen bereikt. Hiervoor is de diameter van de deeltjes belangrijk, alsook de ejectiesnelheid, de inspiratoire flow, de graad van de luchtwegobstructie, en bovenal niet te vergeten de juiste inhalatietechniek.

Bemerkingen bij een aerosoltoestel

Toch zijn er ook enkele opmerkingen bij het gebruik van een aerosoltoestel met aerosolmasker. Om er op toe te zien dat het toestel niet vervuild geraakt met bacteriën, is een goed onderhoud en het schoonmaken er van heel belangrijk. Dat is ook nodig om te voorkomen dat de medicatie na gebruik zou kristalliseren en de sproeier gaat blokkeren.

Daarnaast dient men er ook op toe te zien dat steeds de juiste dosis gebruikt wordt en ze correct wordt toegediend. De voorbereiding en toediening voor gebruik vragen ook steeds heel wat tijd. Het wordt ook aangeraden om de toestellen enkel te gebruiken na doktersvoorschrift, en laat een kind het niet steeds gebruiken voor een banale verkoudheid die het anders ook had kunnen overwinnen. 

Bij Bomedys vind je steeds de meest kwalitatieve aerosoltoestellen. Bomedys verkoopt B2B aan apotheek als aan de groothandel apotheek. Binnen hun gespecialiseerde gamma is ook de Philips Avent flessenwarmer en de digitale thermometer heel populair.